MIT-SCAN-T3

Asintra

Asfalt Innovatie & Training


Vlijtseweg 248

7317 AN Apeldoorn

Tel: +31620248145


info@asintra.eu

Asintra

Laagdikte meter voor asfalt

Laagdikte meter voor asfalt en beton "MIT-SCAN-T3"

Nu met GPS en automatische reflector herkenning,

  meetdiepte tot 50 cm

IntroductieHet niet-destructief meetsysteem van MIT is een kostenefficiënte methode die nauwkeurige laagdiktebepalingen op asfalt- en betonwegen uitvoert. Het biedt belangrijke gegevens die nodig zijn voor de berekening van constructiekosten alsmede om de kwaliteit en levensduur van het wegdek te waarborgen.

Om elektromagnetische laagdiktebepalingen te kunnen uitvoeren, dienen reflectoren te worden aangebracht in de verharding. De elektromagnetische laagdiktebepaling wordt dus gebruikt als er nieuwe wegen worden gebouwd en wanneer wegverhardingen worden vernieuwd waar reflectoren reeds zijn geplaatst.


Deze reflectoren zijn met de MIT-SCAN-T3 zeer eenvoudig terug te vinden met behulp van de detectiefunctie van het apparaat. De software in de MIT-SCAN-T3 is zeer gebruiksvriendelijk. Het apparaat weegt slechts 3 kg en wordt geleverd in een duurzame en beschermende koffer.


Alle soorten verhardings materialen die worden gebruikt in de bouw en wegenbouw werken (bitumineuze composieten, beton of mengsels met hoogovenslakken) kunnen niet-destructief worden gemeten met de MIT-SCAN-T3.De innovatieve technische oplossing in niet-destructieve meettechnologie biedt een instrument voor het combineren van kwaliteitsborging met winstgevendheid. De nieuwe technologie biedt de kans om de wegenbouwprojecten te optimaliseren en in de kosten in de uitvoering te snijden. De technologie die wordt gebruikt in de MIT-SCAN-T3 wordt beschermd door verschillende patenten.


Principe


Het laagdikte bepalinsapparaat MIT-SCAN-T3 maakt gebruik van een gepulste inductiemethode op basis van elektromagnetische kringstroomtechnologie. Deze technologie heeft een hoge immuniteit tegen ruis. De mogelijkheid om data voor een aantal fysische parameters te verkrijgen in een meting verbetert de kwaliteit en geldigheid van de meetresultaten.Meetgegevens worden verzameld door een gedefinieerde passage over de reflector. Tijdens een passage worden tot 150 plaatsafhankelijke meetpunten verzameld door elk van de vier ontvangende sensoren. De ontvangen signalen hangen af van de relatieve positie van het instrument ten opzichte van de reflector evenals de vorm, grootte en samenstelling van de reflector. De relatie tussen elk van deze invloeden en het meetsignaal worden precies vastgesteld tijdens de kalibratie en geïmplementeerd in de firmware van de instrumenten.Vanwege het grote aantal afzonderlijke bepaalde meetpunten is de behaalde nauwkeurigheid beter dan die verkregen door andere methoden.

Reflectoren


De reflectoren die gebruikt worden zijn speciaal gemaakt voor de MIT-SCAN-T3 en zijn van een speciale legering.

Het gebruik van andere reflectoren dan de officiële, geeft grote kans op afwijkingen in de metingen.

De reflectoren zijn verkrijgbaar in verschillende diameters en materialen, de keuze hiervan is afhankelijk van de diepte en type van het materiaal waarop men wil meten. De verschillende diameters, materiaaltypes en de bijbehorende meetdieptes kunt u vinden in het informatieblad MIT-SCAN-T3


Monitoring bij Spoorvorming


Indien men bij de aanleg  plaatjes  aanbrengt en de laagdikte van dat moment registreert kan bij spoorvorming eenvoudig gekeken worden of deze veroorzaakt wordt door slijtage van de deklaag, of dat een verzakking van de gehele constructie de oorzaak is. Groot voordeel van deze methode is dat gedurende lange tijd de toestand van een weg gemonitord kan worden, zonder dat een boorkern hoeft worden genomen.

Als metaaldetector functie zijn de plaatjes relatief eenvoudig terug te vinden

Laagdikte is afgenomen, conclusie, slijtage van de deklaag

Laagdikte is gelijk gebleven, conclusie, verzakking van de hele constructie

Controleren van de unit


Het is van  belang om de unit op gezette tijden te controleren of de gemeten waardes nog kloppen. Dat kunt u doen door b.v een houten plaat met een bekende laagdikte te nemen en daar een reflector onder te plaatsen en daar de unit mee te testen. Echter MIT heeft ook een calibratie wagentje ontworpen waarmee de unit getest kan worden. Download daarvoor de brochure van de MIT-SCAN-T3      

Verlijmen van de reflectoren


Indien u ruim van tevoren de reflectors aan wilt brengen bestaat de kans dat ze worden meegenomen door verkleving aan de wielen van de vrachtwagen of op een andere manier worden verplaats en dus niet meer terug te vinden zijn. De reflectors vast spijkeren op het asfalt heeft geen zin, dan zullen er verkeerde meetwaardes worden weergegeven. Om de reflektoren te verlijmen heeft MIT een 2 komponenten lijm ontwikkeld welke bij ons te bestellen is. Raadpleeg de prijslist MIT producten voor de prijzen.